• Ferocactus pilosus
 • Thelocactus commodus
 • Echinopsis eyriesii hybrid
 • Leuchtenbergia principis
 • Skupina kvitnúcich rastlín rodu Turbinicarpus
 • Turbinicarpus alonsoi
 • Hamatocactus setispinus
 • Kvitnúce rastliny Obregonia denegrii
 • Lophophora williamsii v.jourdaniana
 • Lophophora diffusa
 • Adenium arabicum
 • Geohintonia mexicana
 • Echinocactus parryi
 • Ariocarpus trigonus
 • Neolloydia conoidea
 • Adenium obesum
 • Pseudolobivia obrepanda v.purpurea
 • Turbinicarpus jauernigii
 • Turbinicarpus sp.
 • Turbinicarpus lophophoroides
 • Lophophora williamsii v.jourdaniana
 • Epithelantha micromeris
 • Astrophytum myriostigma hybrid
 • Astrophytum myriostigma hybrid
 • Astrophytum myriostigma v.quadricostatum
 • Astrophytum asterias hybrid
 • Astrophytum asterias hybrid
 • Astrophytum asterias
 • Astrophytum senile
 • Astrophytum crassispinum
 • Echinopsis Paramounth hybrid
 • Echinopsis Paramount hybrid
 • Echinopsis Paramount hybrid
 • Astrophytum asterias hybrid
 • Turbinicarpus roseiflorus
 • Discocactus horstii
 • Aztekium hintoni
 • Agave victoria-regia
 • Agave hybrid Medio-picta
 • Homalocephala texensis
 • Ariocarpus confusus
 • Ariocarpus trigonus
 • Ariocarpus kotschoubeyanus
 • Astrophytum myriostigma výsev zmesi hybridov
 • Astrophytum asterias
 • Obregonia denegrii
 • Eriocactus schumanianus
 • Thelocactus heterochronus
 • Uebelmania gummifera
 • Uebelmania pectinifera
 • Agave macrantha
 • Astrophytum myriostigma hybrid
 • Astrophytum senile
 • Obregonia denegrii
 • Echinopsis Paramounth hybrid
 • Submatucana madisoniorum
 • Erisyce ceratocistes

38. Výstava kaktusov a iných sukulentov
2. - 4. Jún 2017

Výstava kaktusov a iných sukulentov 2017
Miesto: Záhrada Základnej umeleckej školy v Piešťanoch Teplická ul. č. 50 (vchod z Kollárovej ulice - za rohom)
Výstava kaktusov a iných sukulentov 2017
vchod z Kollárovej ulice - za rohom

Otvorené

 • Piatok: 13:00 - 19:00
 • Sobota: 10:00 - 19:00
 • Nedeľa: 10:00 - 17:00

Sprievodné akcie

Koncert žiakov ZUŠ

V Piatok o 15:30 - hodinový koncert žiakov ZUŠ pod vedením p. Váryho

Nakresli si kaktus

Pozývame deti aby prišli (aj s rodičmi) a nakreslili niektorý vystavený exemplár, odmena istá, všetky práce sa stanú súčasťou výstavy.

Zasaď si svoj kaktus

Tí najmenší spolu s rodičmi si môžu zasadiť svoj prvý kaktus a odniesť si ho domov a starať sa oň.

---------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA!!!

Milí členovia a sympatizanti Klubu kaktusárov a pestovateľov sukulentov v Piešťanoch!

Dovoľujeme si Vás pozvať na

Výročnú členskú schôdzu,

ktorá sa uskutoční dňa 17.3.2017 o 18.00hod. v priestoroch denného centra ROZMARÍN (Mestský klub), Teplická 44, 921 01 Piešťany.

Program stretnutia:

1, Otvorenie
2, Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
3, Správa o činnosti 2016
4, Správa o hospodárení 2016
5, Správa revíznej komisie 2016
6, Voľby výboru na štvorročné obdobie
7, Návrh programu činnosti na rok 2017
8, Diskusia
9, Uznesenie
10, Platby členského príspevku, objednávky a platby odb. časopisov
11, Spoločné posedenie
12, Záver

Tešíme sa na Vašu početnú účasť.

Za výbor klubu KKaPS Piešťany, Robert Slávik

Ako sa tam dostanete:

Pre lepšiu orientáciu sú nižšie odkazy na Centrum Rozmarín:

Denné centrum Rozmarín v Piešťanoch: viac informácií tu: http://www.pic-piestany.sk/prakticke-info/firmy-a-institucie/detaily/?tx_kioscosmotron_pi1%5Bdetail%5D=o1453

Mapa - klikni na nasledujúci odkaz: http://www.pic-piestany.sk/prakticke-info/mapa-mesta/?tx_kioscosmotron_pi1%5BsetMarker%5D=o1453

---------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA!!!

Milí členovia a sympatizanti Klubu kaktusárov a pestovateľov sukulentov v Piešťanoch!

Dovoľujeme si Vás pozvať na

Klubové stretnutie,

ktoré sa uskutoční dňa 14.10.2016 o 18.00hod. v priestoroch denného centra ROZMARÍN (Mestský klub), Teplická 44, 921 01 Piešťany.

Program stretnutia:

1, Valná hromada - ako dopadla?
2, Vyhodnotenie bodov z predchádzajúcich stretnutí
3, Diskusia a záver

Tešíme sa na Vašu početnú účasť.

Za výbor klubu KKaPS Piešťany, Robert Slávik

Ako sa tam dostanete:

Pre lepšiu orientáciu sú nižšie odkazy na Centrum Rozmarín:

Denné centrum Rozmarín v Piešťanoch: viac informácií tu: http://www.pic-piestany.sk/prakticke-info/firmy-a-institucie/detaily/?tx_kioscosmotron_pi1%5Bdetail%5D=o1453

Mapa - klikni na nasledujúci odkaz: http://www.pic-piestany.sk/prakticke-info/mapa-mesta/?tx_kioscosmotron_pi1%5BsetMarker%5D=o1453

---------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA!!!

Milí členovia a sympatizanti Klubu kaktusárov a pestovateľov sukulentov v Piešťanoch!

Dovoľujeme si Vás pozvať na

Klubové stretnutie spojené s prípravou Valnej hromady SČSPKS,

ktoré sa uskutoční dňa 9.9.2016 o 18.00hod. v priestoroch denného centra ROZMARÍN (Mestský klub), Teplická 44, 921 01 Piešťany. O osviežujúce občerstvenie je postarané.

Tešíme sa na Vašu početnú účasť.

Za výbor klubu KKaPS Piešťany, Robert Slávik

Ako sa tam dostanete:

Pre lepšiu orientáciu sú nižšie odkazy na Centrum Rozmarín:

Denné centrum Rozmarín v Piešťanoch: viac informácií tu: http://www.pic-piestany.sk/prakticke-info/firmy-a-institucie/detaily/?tx_kioscosmotron_pi1%5Bdetail%5D=o1453

Mapa - klikni na nasledujúci odkaz: http://www.pic-piestany.sk/prakticke-info/mapa-mesta/?tx_kioscosmotron_pi1%5BsetMarker%5D=o1453

---------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA!!!

Milí členovia a sympatizanti Klubu kaktusárov a pestovateľov sukulentov v Piešťanoch, široká kaktusársko-sukulentárska pospolitosť a tak isto aj verejnosť,

Dovoľujeme si Vás pozvať na "36. VÝSTAVU KAKTUSOV A SUKULENTOV", ktorá sa uskutoční v dňoch 3-5. júna v priestoroch MSKS Piešťany, ul.A.Dubčeka 27, 921 34 Piešťany, otvorené denne od 9.00 - 18.00hod. V predaji kaktusy a ostatné sukulenty, odborná literatúra a poradenstvo, bonsaje a keramika - Ateliér KASKÁDA.

Počas výstavy sa uskutoční tradičné sympóziom "KAKTUSÁRSKE PIEŠŤANY" a to 4.júna v priestoroch MSKS Piešťany, ul.ADubčeka 27, 921 34 Piešťany, od 9.00hod burza rastlín, od 10.00hod začne cyklus prednášok: I.Židek - Madagaskar, P.Jesenský - Mexiko, P.Antálek - Ariocarpusy, M.Snopka - Peru.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Za výbor klubu KKaPS Piešťany, Robert Slávik

Tu si môžete pozrieť alebo stiahnuť plagát

Kontakt a miesto konania: http://www.msks-piestany.sk/ostatne-kontakty alebo http://www.azet.sk/firma/26699/mestske-kulturne-stredisko-mesta-piestany/

---------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA!!!

Milí členovia a sympatizanti Klubu kaktusárov a pestovateľov sukulentov v Piešťanoch!

Dovoľujeme si Vás pozvať na

Klubové stretnutie spojené s premietaním fotografií z výletu,

ktoré sa uskutoční dňa 27.5.2016 o 18.00hod. v priestoroch denného centra ROZMARÍN (Mestský klub), Teplická 44, 921 01 Piešťany. O osviežujúce občerstvenie je postarané.

Program stretnutia:

1, Premietanie fotografií z výletu
2, Vyhodnotenie klubového výletu na Olomoucko
3, Klubová výstava 2016 - príprava
4, Sympózium KAKTUSÁRSKE PIEŠŤANY 2016 - príprava
5, Vyhodnotenie bodov z predchádzajúcich stretnutí
6, Diskusia a záver

Tešíme sa na Vašu početnú účasť.

Za výbor klubu KKaPS Piešťany, Robert Slávik

Ako sa tam dostanete:

Pre lepšiu orientáciu sú nižšie odkazy na Centrum Rozmarín:

Denné centrum Rozmarín v Piešťanoch: viac informácií tu: http://www.pic-piestany.sk/prakticke-info/firmy-a-institucie/detaily/?tx_kioscosmotron_pi1%5Bdetail%5D=o1453

Mapa - klikni na nasledujúci odkaz: http://www.pic-piestany.sk/prakticke-info/mapa-mesta/?tx_kioscosmotron_pi1%5BsetMarker%5D=o1453

---------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA!!!

Milí členovia a sympatizanti Klubu kaktusárov a pestovateľov sukulentov v Piešťanoch!

Dovoľujeme si Vás pozvať na

Klubové stretnutie,

ktoré sa uskutoční dňa 6.5.2016 o 18.00hod. v priestoroch denného centra ROZMARÍN (Mestský klub), Teplická 44, 921 01 Piešťany. O osviežujúce občerstvenie je postarané.

Program stretnutia:

1, Jednodňový výlet FLORIA vo Věžkách pri Kroměříži - dojmy
2, Klubový výlet na Olomoucko - organizačné pokyny
3, Klubová výstava 2016 - príprava
4, Sympózium KAKTUSÁRSKE PIEŠŤANY 2016
5, Vyhodnotenie bodov z predchádzajúcich stretnutí
6, Diskusia a záver

Tešíme sa na Vašu početnú účasť.

Za výbor klubu KKaPS Piešťany, Robert Slávik

Ako sa tam dostanete:

Pre lepšiu orientáciu sú nižšie odkazy na Centrum Rozmarín:

Denné centrum Rozmarín v Piešťanoch: viac informácií tu: http://www.pic-piestany.sk/prakticke-info/firmy-a-institucie/detaily/?tx_kioscosmotron_pi1%5Bdetail%5D=o1453

Mapa - klikni na nasledujúci odkaz: http://www.pic-piestany.sk/prakticke-info/mapa-mesta/?tx_kioscosmotron_pi1%5BsetMarker%5D=o1453

---------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA!!!

Milí členovia a sympatizanti Klubu kaktusárov a pestovateľov sukulentov v Piešťanoch!

Dovoľujeme si Vás pozvať na

Klubové stretnutie spojené s prednáškou V.Staška - "Miniatúrne rastliny Južnej Ameriky",

ktoré sa uskutoční dňa 8.4.2016 o 18.00hod. v priestoroch denného centra ROZMARÍN (Mestský klub), Teplická 44, 921 01 Piešťany. O osviežujúce občerstvenie je postarané.

Program stretnutia:

1, Prednáška V.Staška "Miniatúrne rastliny Južnej Ameriky"
2, Jednodňový výlet FLORIA - Věžky pri Kroměříži
3, Klubový výlet na Olomoucko
4, Klubová výstava 2016
5, Sympózium KAKTUSÁRSKE PIEŠŤANY 2016
6, Plnenie bodov z predchádzajúcich stretnutí
7, Diskusia a záver

Tešíme sa na Vašu početnú účasť.

Za výbor klubu KKaPS Piešťany, Robert Slávik

Ako sa tam dostanete:

Pre lepšiu orientáciu sú nižšie odkazy na Centrum Rozmarín:

Denné centrum Rozmarín v Piešťanoch: viac informácií tu: http://www.pic-piestany.sk/prakticke-info/firmy-a-institucie/detaily/?tx_kioscosmotron_pi1%5Bdetail%5D=o1453

Mapa - klikni na nasledujúci odkaz: http://www.pic-piestany.sk/prakticke-info/mapa-mesta/?tx_kioscosmotron_pi1%5BsetMarker%5D=o1453

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou

o poukázanie 2% Vašich zaplatených daní

nášmu občianskemu združeniu

Klub kaktusárov a pestovateľov sukulentov Piešťany

Našu snahu o zachovanie prírodného genofondu a priblíženie exotickej krásy kaktusov a sukulentov

máte možnosť vidieť na tradičnej výstave kaktusov, kaktusárskom sympóziu a klubových stretnutiach.

Ďakujeme!

Potrebné údaje:

Obchodné meno (názov)


12

Klub kaktusárov a pestovateľov sukulentov Piešťany

Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo                                                                                


13

MKS Piešťany, Dubčeka 27, 921 01 Piešťany

Právna forma                            Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)


14

 Občianske združenie


15

4

5

0

1

2

2

6

1

 ∕

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA!!!

Milí členovia a sympatizanti Klubu kaktusárov a pestovateľov sukulentov v Piešťanoch!

Dovoľujeme si Vás pozvať na "Výročné členské stretnutie KKaPS Piešťany",ktoré sa uskutoční dňa 11.3.2016 o 18.00 hod.v priestoroch denného centraROZMARÍN (Mestský klub), Teplická 44, 921 01 Piešťany. O osviežujúce občerstvenie je postarané.

Program stretnutia:

1, Správa o činnosti za rok 2015
2, Správa o hospodárení za rok 2015
3, Návrh plánu na rok 2016
4, Diskusia k plánu na rok 2016
5, Jednodňový klubový výlet FLORIA
6, Klubový výlet do zbierok - Olomoucko - plán a príprava
7, Diskusia k iným témam
8, Záver

Tešíme sa na Vašu početnú účasť.

Za výbor klubu KKaPS Piešťany, Robert Slávik

Ako sa tam dostanete:

Pre lepšiu orientáciu sú nižšie odkazy na Centrum Rozmarín:

Denné centrum Rozmarín v Piešťanoch: viac informácií tu: http://www.pic-piestany.sk/prakticke-info/firmy-a-institucie/detaily/?tx_kioscosmotron_pi1%5Bdetail%5D=o1453

Mapa - klikni na nasledujúci odkaz: http://www.pic-piestany.sk/prakticke-info/mapa-mesta/?tx_kioscosmotron_pi1%5BsetMarker%5D=o1453

---------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA!!!

Milí členovia a sympatizanti Klubu kaktusárov a pestovateľov sukulentov v Piešťanoch!

Dovoľujeme si Vás pozvať na

"Klubové stretnutie",

ktoré sa uskutoční dňa 12.2.2016 o 18.00hod.v priestoroch denného centraROZMARÍN (Mestský klub), Teplická 44, 921 01 Piešťany. O osviežujúce občerstvenie je postarané.

Program stretnutia:

1, Vyhodnotenie klubového plesu
2, Príprava klubového výletu
3, Návrhy a rozdelenie prednášok na klubové stretnutia
4, Návrhy činnosti a plánované akcie klubu
5, Dlhodobé a krátkodobé plány klubu
6, Doplnenie adresára klubu
7, Záver

Tešíme sa na Vašu početnú účasť.

Za výbor klubu KKaPS Piešťany, Robert Slávik

Ako sa tam dostanete:

Pre lepšiu orientáciu sú nižšie odkazy na Centrum Rozmarín:

Denné centrum Rozmarín v Piešťanoch: viac informácií tu: http://www.pic-piestany.sk/prakticke-info/firmy-a-institucie/detaily/?tx_kioscosmotron_pi1%5Bdetail%5D=o1453

Mapa - klikni na nasledujúci odkaz: http://www.pic-piestany.sk/prakticke-info/mapa-mesta/?tx_kioscosmotron_pi1%5BsetMarker%5D=o1453

---------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA!!!

Milí členovia a sympatizanti Klubu kaktusárov a pestovateľov sukulentov v Piešťanoch, široká kaktusársko-sukulentárska pospolitosť a tak isto aj verejnosť,

Dovoľujeme si Vás pozvať na "VIII. Ples KKaPS Piešťany",ktorý sa uskutoční dňa 30.1.2016 o 19.00 hod. vPIEŠŤANSKOM PIVOVARE, Rekreačná 3, 921 01 Piešťany, telefón: +421 (948) 588 285.

Tešíme sa na Vašu početnú účasť.

Za výbor klubu KKaPS Piešťany, Robert Slávik

 

Tu si môžete alebo stiahnuť pozvánku.

 

Pre lepšiu orientáciu sú nižšie odkazy na Piešťanský pivovar:

Piešťanský pivovar - viac informácií tu: http://www.piestanskypivovar.sk/

Mapa a kontakt - klikni na nasledujúci odkaz: http://piestanskypivovar.sk/kontakt

---------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA!!!

Milí členovia a sympatizanti Klubu kaktusárov a pestovateľov sukulentov v Piešťanoch!

Dovoľujeme si Vás pozvať na

"Klubové stretnutie",

ktoré sa uskutoční dňa 15.1.2016 o 18.00hod.v priestoroch denného centraROZMARÍN (Mestský klub), Teplická 44, 921 01 Piešťany. O osviežujúce občerstvenie je postarané.

Program stretnutia:

1, Klubový ples 2016 - predaj vstupeniek
2, Klubový ples 2016 - tombola a organizačné pokyny
3, Časopisy na rok 2016 - predplatné
4, Členské na rok 2016
5, Ostatné a záver

Tešíme sa na Vašu početnú účasť.

Za výbor klubu KKaPS Piešťany, Robert Slávik

Ako sa tam dostanete:

Pre lepšiu orientáciu sú nižšie odkazy na Centrum Rozmarín:

Denné centrum Rozmarín v Piešťanoch: viac informácií tu: http://www.pic-piestany.sk/prakticke-info/firmy-a-institucie/detaily/?tx_kioscosmotron_pi1%5Bdetail%5D=o1453

Mapa - klikni na nasledujúci odkaz: http://www.pic-piestany.sk/prakticke-info/mapa-mesta/?tx_kioscosmotron_pi1%5BsetMarker%5D=o1453

---------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA!!!

Milí členovia a sympatizanti Klubu kaktusárov a pestovateľov sukulentov v Piešťanoch!

Dovoľujeme si Vás pozvať na tradičné

"MIKULÁŠSKE POSEDENIE",

ktoré sa uskutoční dňa 4.12.2015 o 17.00hod.v priestoroch COLONIAL CAFÉ,Winterova ul.č.3 (roh budovy vedľa Žiwellu), 921 01 Piešťany.

O kvalitné občerstvenie nebude núdza a preto radi privítame aj Vašich osobných šoférov.

Tešíme sa na Vašu početnú účasť.

Výbor klubu KKaPS Piešťany

Ako sa tam dostanete:

https://www.google.sk/maps/place/Winterova+1727%2F3,+921+01+Pie%C5%A1%C5%A5any/ @48.5912932,17.8331907,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x476b54856c07c45b:0xc7a5bfab5f0101ea

---------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA!!!

Milí členovia a sympatizanti Klubu kaktusárov a pestovateľov sukulentov v Piešťanoch!

Dovoľujeme si Vás pozvať na

"Klubové stretnutie spojené s prednáškou Jara Reháka",

ktoré sa uskutoční dňa 6.11.2015 o 18.00hod.v priestoroch denného centraROZMARÍN (Mestský klub), Teplická 44, 921 01 Piešťany. O osviežujúce občerstvenie je postarané.

Program stretnutia:

1, Prednáška Jara Reháka
2, Príprava plesu KKaPS Piešťany 2016
3, Návrhy a príprava plánu pre budúci rok
4, Plnenie bodov z predchádzajúcich stretnutí
5, Dlhodobé a krátkodobé plány klubu
6, Doplnenie adresára klubu
7, Záver

Tešíme sa na Vašu početnú účasť.

Za výbor klubu KKaPS Piešťany, Robert Slávik

Ako sa tam dostanete:

Pre lepšiu orientáciu sú nižšie odkazy na Centrum Rozmarín:

Denné centrum Rozmarín v Piešťanoch: viac informácií tu: http://www.pic-piestany.sk/prakticke-info/firmy-a-institucie/detaily/?tx_kioscosmotron_pi1%5Bdetail%5D=o1453

Mapa - klikni na nasledujúci odkaz: http://www.pic-piestany.sk/prakticke-info/mapa-mesta/?tx_kioscosmotron_pi1%5BsetMarker%5D=o1453

---------------------------------------------------------------------------------------------

POZOR ZMENA!!!

Milí členovia a sympatizanti KKaPS Piešťany,

Dovoľujeme si Vás informovať o zmene v programe nášho stretnutia dňa 6.11.2015. Vzhľadom nato, že sa zmenil návrat P.Jesenského z jeho cesty po Mexiku, nebude avizovaná prednáška a je presunutá na nový termín o ktorom Vás budeme včas informovať. Na uvedenom stretnutí bude náhradný program vo forme prednášky.

Ďakujeme za pochopenie, výbor KKaPS Piešťany

---------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA!!!

Milí členovia a sympatizanti Klubu kaktusárov a pestovateľov sukulentov v Piešťanoch!

Dovoľujeme si Vás pozvať na

"Klubové stretnutie",

ktoré sa uskutoční dňa 9.10.2015 o 18.00hod.v priestoroch denného centraROZMARÍN (Mestský klub), Teplická 44, 921 01 Piešťany. O osviežujúce občerstvenie je postarané.

Program stretnutia:

1, Prednáška
2, Zamykání sezóny v Chrudimi - dojmy a zážitky zúčastnených
3, Návrhy a príprava plánu pre budúci rok
4, Plnenie bodov z predchádzajúcich stretnutí
5, Dlhodobé a krátkodobé plány klubu
6, Doplnenie adresára klubu
7, Záver

Tešíme sa na Vašu početnú účasť.

Za výbor klubu KKaPS Piešťany, Robert Slávik

Ako sa tam dostanete:

Pre lepšiu orientáciu sú nižšie odkazy na Centrum Rozmarín:

Denné centrum Rozmarín v Piešťanoch: viac informácií tu: http://www.pic-piestany.sk/prakticke-info/firmy-a-institucie/detaily/?tx_kioscosmotron_pi1%5Bdetail%5D=o1453

Mapa - klikni na nasledujúci odkaz: http://www.pic-piestany.sk/prakticke-info/mapa-mesta/?tx_kioscosmotron_pi1%5BsetMarker%5D=o1453

---------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA!!!

Milí členovia a sympatizanti Klubu kaktusárov a pestovateľov sukulentov v Piešťanoch!

Dovoľujeme si Vás pozvať na

"Klubové stretnutie spojené s prednáškou R.Slávika - Vrúbľovanie na Selenicereus",

ktoré sa uskutoční dňa 4.9.2015 o 18.00hod.v priestoroch denného centraROZMARÍN (Mestský klub), Teplická 44, 921 01 Piešťany. O osviežujúce občerstvenie je postarané.

Program stretnutia:

1, Prednáška R.Slávika "Vrúbľovanie na Selenicereus"
2, Prázdnivé aktivity členov klubu - diskusia
3, Návrhy a príprava plánu pre budúci rok
4, Plnenie bodov z predchádzajúcich stretnutí
5, Dlhodobé a krátkodobé plány klubu
6, Doplnenie adresára klubu
7, Záver

Tešíme sa na Vašu početnú účasť.

Za výbor klubu KKaPS Piešťany, Robert Slávik

Ako sa tam dostanete:

Pre lepšiu orientáciu sú nižšie odkazy na Centrum Rozmarín:

Denné centrum Rozmarín v Piešťanoch: viac informácií tu: http://www.pic-piestany.sk/prakticke-info/firmy-a-institucie/detaily/?tx_kioscosmotron_pi1%5Bdetail%5D=o1453

Mapa - klikni na nasledujúci odkaz: http://www.pic-piestany.sk/prakticke-info/mapa-mesta/?tx_kioscosmotron_pi1%5BsetMarker%5D=o1453

---------------------------------------------------------------------------------------------

29.6.2015 - Blahoželanie k meninám!!!

V pondelok bolo v kalendári meno Pavol a to znamená už druhú oslavu v krátkom čase pre nášho člena

Pavla Klobušického,

a preto len doplníme naše prianie o veľa krásnych chvíľ so svojimi rastlinami, o ktoré sa staráš s Tebe vlastnou dôslednosťou, tak isto s ďalšími výsevmi a kvitnúcimi rastlinami z týchto semienok.

---------------------------------------------------------------------------------------------

24.6.2015 - Blahoželanie k meninám!!!

V stredu si pripomenuli svoje meniny dvaja Janovia z nášho klubu a to,

Janko Haluza a Jano Bzdúch,

mladší Janko Haluza je najmladším členom nášho klubu, preto mu prajeme veľa elánu a entuziazmu pri pestovaní jeho obľúbených rastlín. K tomu samozrejme pridávame mnoho úspechov v škole, veľa dobrých kamarátov, šťastie a zdravie.

No a starší z dvojice, Jano Bzdúch, Tebe prajeme veľa krásnych a neopakovateľných chvíľ s rastlinami a tak isto s nami, klubovými kamarátmi, ktorí Ti prajú všetko to najlepšie, hlavne zdravie, lásku a šťastie.

---------------------------------------------------------------------------------------------

20.6.2015 - Blahoželanie k narodeninám!!!

Dnes určite oslávi svoje narodeniny jeden z našich dlhoročných členov

Roman Benedikovič,

ktorý sa venuje svojim rastlinám v skleníku na streche hospodárskej budovy za svojim domom s radosťou a patričnou starostlivosťou. K Tvojim narodeninám Ti prajeme všetko to najlepšie, nech sa Ti splnia všetky pestovateľské priania a samozrejme, že k tomu patrí aj prianie lásky, šťastia, zdravia a rodinnej pohody.

---------------------------------------------------------------------------------------------

12.6.2015 - Blahoželanie k narodeninám!!!

Dnes sa pred 70. rokmi sa narodil člen nášho klubu

Pavol Klobušický,

sme radi, že Ti môžeme spoločne pogratulovať k tam významnému a krásnemu životnému jubileu, takže tu je prianie hodné našej záľuby:

A hoc sa myseľ ešte viackrát
v spomienkach k vypestovaným rastlinám vráti, 
radšej sa smelo napred zahľaď,
na to, čo ešte každý nový výsev dá ti. 
Človek, kým žije, silou celou 
snaží sa, ako srdce velí
a nevzdáva sa nových nálezov 
rozdať sa svojim rastlinám celý.

Samozrejme, že Ti prajeme aj v Tvojom rodinnom živote veľa krásnych chvíľ, šťastie, lásku a zdravie, príjemné chvíle v kruhu priateľov a hlavne to poriadne osláv, aby bolo všetko spomínané potvrdené.

---------------------------------------------------------------------------------------------

12.6.2015 - Blahoželanie k narodeninám!!!

Dnes oslavuje svoje narodeniny náš dlhoročný člen

Jaro Rehák,

ktorý aj napriek tomu, ako sám hovorí, ním pestované rastliny tyranizuje a "nenávidí", s nimi vydržal toľké roky a samozrejme, že vydrží ešte minimálne raz toľko. Aj preto budeme radi, keď Ťa budeme aj naďalej stretávať na našich stretnutiach a prajeme Ti veľa rodinných aj pracovných úspechov a minimálne raz toľko geocachiek. K tomu patrí zdravie, láska a šťastie.

---------------------------------------------------------------------------------------------

7.6.2015 - Blahoželanie k narodeninám!!!

Dnes oslavuje svoje okrúhle 50. narodeniny člen nášho klubu a kamarát

Dalibor Pribus,

takže Ti všetci z klubu spoločne prajeme k Tvojmu významnému životnému jubileu mnoho príjemných chvíľ s rodinou, šťastie, lásku a hlavne zdravie a do ďalšej 50 aj krásne chvíle v skleníku so svojimi obľúbenými rastlinami. Na záver len krátky verš:

Päťdesiat rokov je pekný počet,
nehľaď preto na rozpočet,
peniaze všetky na stôl daj,
a rýchlo kaktus objednaj.

---------------------------------------------------------------------------------------------

7.6.2015 - Blahoželanie k narodeninám!!!

Dnes oslavuje svoje narodeniny členka nášho klubu a kamarátka

Erika Líšková,

a preto Ti prajeme všetko najlepšie k Tvojmu krásnemu sviatku, ktorý v číselnom vyjadrení ani zďaleka nepripomína číslo blížiace sa dôchodkovému veku a nie je vôbec ďaleko od pubertálneho obdobia, k tomu šťastie, lásku a hlavne zdravie, krásnu oslavu a veľa nádherných a príjemných chvíľ s Tvojimi obľúbenými rastlinami.

---------------------------------------------------------------------------------------------

7.6.2015 - Blahoželanie k meninám!!!

V dátume uvedenom vyššie nám kalendár pripomína meno RÓBERT a keďže jeden z nás,

Robert Slávik

v tento deň oslavuje, tak sa pripájame ku gratulantom a dovoľujem si popriať všetko to najlepšie k meninám, šťastie, zdravie a hlavne lásku. K prianiu pripájame aj čo najviac radosti a krásnych chvíľ pri pestovaní obľúbených sukulentných rastlín.

---------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA!!!

Milí členovia a sympatizanti Klubu kaktusárov a pestovateľov sukulentov v Piešťanoch, široká kaktusársko-sukulentárska pospolitosť a tak isto aj verejnosť,

Dovoľujeme si Vás pozvať na "35. VÝSTAVU KAKTUSOV A SUKULENTOV",ktorá sa uskutoční v dňoch 5.-7. júnav priestorochMSKS Piešťany, ul.ADubčeka 27, 921 34 Piešťany, otvorené denne od 9.00 - 18.00hod. V predaji kaktusy a ostatné sukulenty, odborná literatúra a poradenstvo, bonsaje a keramika - Ateliér KASKÁDA.

Počas výstavy sa uskutoční tradičné sympóziom"KAKTUSÁRSKE PIEŠŤANY"a to 6.júna v priestoroch MSKS Piešťany, ul.ADubčeka 27, 921 34 Piešťany, od 9.00hod burza rastlín, od 10.00hodzačne cyklus prednášok: M.Stania - Peru očami kaktusára, B.Bokotej - Adromischusy, P.Antálek - Ariocarpusy.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Za výbor klubu KKaPS Piešťany, Robert Slávik

Tu si môžete pozrieť alebo stiahnuť plagát

Kontakt a miesto konania: http://www.msks-piestany.sk/ostatne-kontakty alebo http://www.azet.sk/firma/26699/mestske-kulturne-stredisko-mesta-piestany/

---------------------------------------------------------------------------------------------

27.5.2015 - Blahoželanie k meninám!!!

V dátume uvedenom vyššie nám kalendár pripomína meno IVETA a keďže jedna z nás,

Iveta Mikešová

v tento deň oslavuje, tak sa pripájame ku gratulantom a dovoľujem si popriať všetko to najlepšie k meninám, šťastie, zdravie a hlavne lásku, ktorou sú pre ňu, samozrejme po rodine, bonsaje a k ním na našu radosť pripojila aj nami obľúbenú sukulentnú flóru. Preto ku gratulácii patrí aj prianie množstva pestovateľských úspechov a krásnych chvíľ s obľúbenými rastlinami.

---------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA!!!

Milí členovia a sympatizanti Klubu kaktusárov a pestovateľov sukulentov v Piešťanoch!

Dovoľujeme si Vás pozvať na

Stretnutie klubu spojené s premietaním fotografií z výletu "Južné Čechy 2015",

ktoré sa uskutoční dňa 22.5.2015 o 18.00hod.v priestoroch denného centraROZMARÍN (Mestský klub), Teplická 44, 921 01 Piešťany. O osviežujúce občerstvenie je postarané.

Program stretnutia:

1, Premietanie fotografií z výletu "Južné Čechy 2015"
2, Klubová výstava 2015 - príprava a organizačné pokyny
3, Sympózium 2015 - príprava a organizačné pokyny
4, Plnenie bodov z predchádzajúcich stretnutí
5, Dlhodobé a krátkodobé plány klubu
6, Doplnenie adresára klubu
7, Organizačné záležitosti klubu
8, Záver

Tešíme sa na Vašu početnú účasť.

Za výbor klubu KKaPS Piešťany, Robert Slávik

Ako sa tam dostanete:

Pre lepšiu orientáciu sú nižšie odkazy na Centrum Rozmarín:

Denné centrum Rozmarín v Piešťanoch: viac informácií tu: http://www.pic-piestany.sk/prakticke-info/firmy-a-institucie/detaily/?tx_kioscosmotron_pi1%5Bdetail%5D=o1453

Mapa - klikni na nasledujúci odkaz: http://www.pic-piestany.sk/prakticke-info/mapa-mesta/?tx_kioscosmotron_pi1%5BsetMarker%5D=o1453

---------------------------------------------------------------------------------------------

Prednáška P.Klobušického sa vydarila...

Stretnutie spojené s prednáškou P.Klobušického máme za sebou.....klikni sem

---------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA!!!

Milí členovia a sympatizanti Klubu kaktusárov a pestovateľov sukulentov v Piešťanoch!

Dovoľujeme si Vás pozvať na

"Stretnutie klubu spojené s prednáškou P.Klobušického - Čo treba spraviť preto, aby sme nezabudli na veľkokveté mammillárie",

ktoré sa uskutoční dňa 10.4.2015 o 18.00 hod.v priestoroch denného centraROZMARÍN (Mestský klub), Teplická 44, 921 01 Piešťany. O osviežujúce občerstvenie je postarané.

Program stretnutia:

1, Prednáška P.Klobušického - Čo treba spraviť preto, aby sme nezabudli na veľkokveté mammillárie
2, Klubový výlet do Južných Čiech - ďalšie informácie
3, Výstava a sympózium 2015 - plán + nové informácie
4, Plnenie bodov z predchádzajúcich stretnutí
5, Dlhodobé a krátkodobé plány klubu
6, Klubové stretnutia - doplnenie
7, Doplnenie adresára klubu
8, Klubové záležitosti
9, Záver

Tešíme sa na Vašu početnú účasť.

Za výbor klubu KKaPS Piešťany, Robert Slávik

Ako sa tam dostanete:

Pre lepšiu orientáciu sú nižšie odkazy na Centrum Rozmarín:

Denné centrum Rozmarín v Piešťanoch: viac informácií tu: http://www.pic-piestany.sk/prakticke-info/firmy-a-institucie/detaily/?tx_kioscosmotron_pi1%5Bdetail%5D=o1453

Mapa - klikni na nasledujúci odkaz: http://www.pic-piestany.sk/prakticke-info/mapa-mesta/?tx_kioscosmotron_pi1%5BsetMarker%5D=o1453

---------------------------------------------------------------------------------------------

19.3.2015 - Blahoželanie k meninám!!!

Dnes nám kalendár pripomína meno Jozef a keďže jeden z nás,

Jožko Rybár

dnes oslavuje, tak sa pripájame ku gratulantom a dovoľujem si popriať všetko to najlepšie k meninám, šťastie, lásku a hlavne zdravíčko, pretože Jožko patrí k tej staršej generácii pestovateľov kaktusov. Budeme veľmi radi ak sa s ním budeme stretávať ešte dlhú dobu a ku gratulácii patrí aj želanie krásnych chvíľ s kaktusmi a kaktusármi.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Prednáška V.Staška bola výborná...

Stretnutie spojené s prednáškou V.Staška o rode Mediolbivia máme za sebou.....klikni sem

---------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA!!!

Milí členovia a sympatizanti Klubu kaktusárov a pestovateľov sukulentov v Piešťanoch!

Dovoľujeme si Vás pozvať na

"Stretnutie klubu spojené s prednáškou V.Staška - Rod Mediolobovia",

ktoré sa uskutoční dňa 6.3.2015 o 18.00 hod.v priestoroch denného centraROZMARÍN (Mestský klub), Teplická 44, 921 01 Piešťany. O osviežujúce občerstvenie je postarané.

Program stretnutia:

1, Prednáška V.Staška - Rod Mediolobivia
2, Zvolenie kontrolnej a revíznej komisie
3, Zhodnotenie plesu 2015 - budúci ples 2016
4, Zájazd do Južných Čiech - plán
5, Výstava a sympózium 2015 - plán
6, Plnenie bodov z MS 11/2014 a VČS 2015
7, Dlhodobé a krátkodobé plány klubu
8, Plán prednášok na klubové stretnutia - návrhy
9, Doplnenie adresára klubu
10, Záver

Tešíme sa na Vašu početnú účasť.

Za výbor klubu KKaPS Piešťany, Robert Slávik

Ako sa tam dostanete: pozri upozornenie nižšie

---------------------------------------------------------------------------------------------

26.2.2015 - Blahoželanie k meninám!!!

Dnes nám kalendár pripomína meno Viktor a keďže jeden z nás,

Viktor Staško

dostal od svojich rodičov toto meno, dovoľujeme si Ti popriať všetko to najlepšie k dnešným meninám, mnoho štastia, lásky a hlavne zdravia. Samozrejme k tomu patrí veľa krásnych chvíľ strávených so svojimi obľúbenými rastlinami.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornenie!!!

Milí členovia a sympatizanti Klubu kaktusárov a pestovateľov sukulentov v Piešťanoch!!!

Na základe našej písomnej požiadavky na mestský úrad o pridelenie priestoru na naše stretnutia a osobnej komunikácie J.Michálkovej s mestským zastupiteľstvom nám bol v tomto momente pridelený priestor v Dennom centre Rozmarín (Mestský klub), Teplická 44, 921 01 Piešťany, piatok o 18.00hod v termínoch našich stretnutí. Priestor v MSKS Piešťany na ul.A.Dubčeka nie je možné minimálne do konca tohto roku využívať z dôvodu nevhodného termínu našich stretnutí, ktoré nezapadajú do programu MSKS a tak isto aj pre vnútorné dôvody MSKS. Naše jednanie s mestským úradom pokračuje a dúfame, že do konca roka alebo začiatkom budúceho roka budeme mať stabilný a vyhovujúci priestor.

Pre lepšiu orientáciu sú nižšie odkazy na Centrum Rozmarín:

Denné centrum Rozmarín v Piešťanoch: viac informácií tu: http://www.pic-piestany.sk/prakticke-info/firmy-a-institucie/detaily/?tx_kioscosmotron_pi1%5Bdetail%5D=o1453

Mapa - klikni na nasledujúci odkaz: http://www.pic-piestany.sk/prakticke-info/mapa-mesta/?tx_kioscosmotron_pi1%5BsetMarker%5D=o1453

---------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA!!!

Milí členovia a sympatizanti Klubu kaktusárov a pestovateľov sukulentov v Piešťanoch, široká kaktusársko-sukulentárska pospolitosť a tak isto aj verejnosť,

Dovoľujeme si Vás pozvať na "VII. Ples KKaPS Piešťany",ktorý sa uskutoční dňa 7.2.2015 o 19.00 hod. v priestoroch reštaurácieSEMAFOR, ul.Andreja Hlinku 54/53, 921 01 Piešťany.

Tešíme sa na Vašu početnú účasť.

Za výbor klubu KKaPS Piešťany, Robert Slávik

Tu si môžete alebo stiahnuť pozvánku.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Každoročnú VČS máme za sebou

Výročné členské stretnutie sa konalo v komunitnom centre ŽIWELL za účasti 13 členov klubu .....klikni sem

---------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA!!!

Milí členovia a sympatizanti Klubu kaktusárov a pestovateľov sukulentov v Piešťanoch!

Dovoľujeme si Vás pozvať na "Výročné členské stretnutie KKaPS Piešťany",ktoré sa uskutoční dňa 23.1.2015 o 17.00 hod. v priestoroch komunitného centra ŽIWELL, ul.Winterova 3, 921 01 Piešťany, (bývalý výčap hotela Leier).

Program stretnutia:

1, Správa o činnosti za rok 2014
2, Správa o hospodárení za rok 2014
3, Uznesenia z mimoriadneho členského stretnutia zo dňa 27.11.2014 a ich plnenie
4, Podnety na zlepšenie činnosti klubu - pokračovanie z 27.11.2014
5, Návrh plánu na rok 2015
6, Diskusia k plánu na rok 2015
7, Uznesenia k plánovanej činnosti na rok 2015
8, Klubový výlet do zbierok - návrh a plán prípravy
9, Pokyny k plesu - krátke zhrnutie a rozdelnie úloh
10, Diskusia k iným témam, ktoré neboli súčasťou predchádzajúcich bodov
11, Záver

Tešíme sa na Vašu početnú účasť.

Za výbor klubu KKaPS Piešťany, Robert Slávik

---------------------------------------------------------------------------------------------

Účasť J.Michálkovej na VČS Zväzu záhradkárov a vinárov Slovenska

Dňa 10.1.2015 bola naša predsedníčka výborom Zväzu záhradkárov a vinárov Slovenska pozvaná, aby sa ako čestný hosť za KKaPS Piešťany zúčastnila Výročnej členskej schôdze tejto aktívnej organizácie. V srdečnej a priateľskej atmosfére najprv prišli na rad oficiálne správy o aktivitách záhradkárov a vinárov za rok 2014 a plány do budúcnosti. Boli odmenení najaktívnejší členovia. V druhej časti stretnutia prišlo k spontánnemu nadviazaniu spolupráce oboch - náplňou činnosti veľmi blízkych organizácií, ktorá sa určite môže len a len pozitívne odraziť na pripravovaných podujatiach pre verejnosť. Počas zábavy pri harmonike a kapustnici našu predsedníčku dokonca menovali ako nezainteresovanú členku poroty pre hodnotenie sladkých i slaných koláčov, ktoré napiekli záhradkárky. Zároveň pri koštovke vína s osobou najpovolanejšou - predsedom, p.Ivanovom, spoločne vybrali najlepšie biele i červené na náš ples. Viac informácií na www.zahradkarskyzvaz.sk

---------------------------------------------------------------------------------------------

Registrácia pre 2% z daní za rok 2014

Dňa 11.12.2014 sme boli zaregistrovaní na notárskom úrade a splnili sme podmienky na registráciu a zápis do registra oprávnených právnických osôb na prijímanie 2% zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2014. Budeme veľmi radi ak podporíte naše občianske združenie. Pre viac informácií .....klikni sem

---------------------------------------------------------------------------------------------

Občasník číslo 3-4/2014 práve vyšiel z tlače

5.12.2014 vyšlo spojené tretie a štvrté číslo nášho klubového občasníka. V tomto čísle nájdete rozpis na budúci rok, obzretie sa za našou výstavou a sympóziom a tak isto v krátkosti naše augustové a septembrové aktivity. Pre viac informácií .....klikni sem

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ako nám bolo na tradičnom Mikulášskom stretnutí

Tak ako každý rok, tak aj tentoraz sa konalo tradičné "Mikulášske stretnutie" .....klikni sem

---------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA!!!

Milí členovia a sympatizanti Klubu kaktusárov a pestovateľov sukulentov v Piešťanoch!

Dovoľujeme si Vás pozvať na "Mikulášske stretnutie KKaPS Piešťany",ktoré sa uskutoční dňa 5.12.2014 o 17.00 hod. v priestoroch komunitného centra ŽIWELL, ul.Winterova 3, 921 01 Piešťany, (bývalý výčap hotela Laier).

Tešíme sa na Vašu početnú účasť.

Za výbor klubu KKaPS Piešťany, Robert Slávik

Inštrukcie:

prípadne si pozrite webovú stránku: https://plus.google.com/101268478569887575681/about?gl=sk&hl=sk

Tu si môžete stiahnuť pozvánku.

---------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA!!!

Milí členovia Klubu kaktusárov a pestovateľov sukulentov v Piešťanoch!

Dovoľujeme si Vás pozvať na Mimoriadne členské stretnutie KKaPS Piešťany,ktoré sa uskutoční dňa 27.11.2014 o 17.00 hod. v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Piešťanoch, ul.A.Dubčeka 27, teda na v minulosti tradičnom mieste. Pozvánka k nahlidnutiu tu.

Tešíme sa na Vašu početnú účasť.

Za výbor klubu KKaPS Piešťany, Robert Slávik

---------------------------------------------------------------------------------------------

KLUBOVÝ OBČASNÍK sme začali spolu "tvoriť" v nedávnej minulosti. Doteraz sa nám darí spoločnými silami napĺňať jeho stránky informáciami a preto nech sa páči nahliadnite.

PRIHLÁŠKAbudeme veľmi radi ak Vás budeme môcť privítať v našom klube, kde stretnete ľúdí, ktorí podľahli záľube pestovania kaktusov a ostatných sukulentov a radi sa s Vami podelíme o naše skúsenosti.